top of page

Nhiều mặt hàng đủ điều kiện để được hoàn lại tiền trong:

 • 30 ngày kể từ ngày giao hàng — thời hạn hoàn lại tiền sẽ bắt đầu vào ngày giao hàng, ngay cả khi mặt hàng bị trễ.

 • 30 ngày kể từ ngày giao hàng tối đa nếu hàng chưa đến.

 

Ngoại lệ

Một số mặt hàng có ngoại lệ. Xem phần Ngoại lệ bên dưới để tìm hiểu thêm về các mặt hàng được xử lý khác nhau và cách thức.

Đã nhận được hàng bị hư hỏng, bị lỗi hoặc không chính xác

Nếu một mặt hàng được chuyển đến và bị lỗi, hư hỏng hoặc không chính xác (ngay cả khi nó có ngoại lệ), thì nó đủ điều kiện để được hoàn lại tiền và có thể phải trả lại.

Quy trình trả hàng tiêu chuẩn

 • Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để bắt đầu hoàn trả và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình.

 • Nếu mặt hàng không thuộc trường hợp ngoại lệ, bạn phải yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. Nếu mặt hàng của bạn không đến trước ngày giao hàng tối đa, bạn phải yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng tối đa.

 • Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như các mặt hàng bị lỗi, hư hỏng hoặc không chính xác, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về vấn đề, chẳng hạn như ảnh. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như các mặt hàng có giá trị cao hơn (bao gồm cả một mặt hàng có giá trị cao không đúng hoặc bị lỗi hoặc hư hỏng được giao đến nơi), bạn có thể được yêu cầu trả lại mặt hàng đó để được hoàn lại tiền.

 • Nếu bạn được yêu cầu trả lại một mặt hàng, bạn có thể chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển trở lại.

 • Tùy thuộc vào tổ chức tài chính của bạn, có thể mất tối đa 14 ngày để được ghi có vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn.

 • Việc hoàn tiền được xử lý trong vòng 48 giờ kể từ khi yêu cầu nếu không phải trả lại. Nếu yêu cầu trả lại, khoản tiền hoàn lại sẽ được xử lý sau khi mặt hàng đã được trả về điểm đến áp dụng (ví dụ như người bán hoặc trung tâm trả hàng) và được xác nhận là ở trong tình trạng tốt.

 

Hủy bỏ

 • Các đơn đặt hàng bắt đầu được xử lý ngay sau khi được đặt, vì vậy sẽ có một khoảng thời gian ngắn để hủy đơn đặt hàng của bạn thành công qua  Hỗ trợ khách hàng . Nếu thời gian hủy đã qua, bạn luôn có thể trả lại đơn đặt hàng của mình để được hoàn lại toàn bộ tiền.

 

Các trường hợp ngoại lệ về hoàn lại tiền

 • Đồ dễ hư hỏng - Nếu mặt hàng bạn đặt là hàng dễ hư hỏng, mặt hàng đó không đủ điều kiện để trả lại hoặc hoàn tiền trong hầu hết các trường hợp.

 • Các mặt hàng bị loại trừ - Một số mặt hàng Y tế & Vệ sinh nhất định (ví dụ: kem dưỡng da, kem đánh răng) hoặc phương tiện điện tử như phần mềm không đủ điều kiện để trả lại hoặc hoàn lại tiền nếu niêm phong bị hỏng (tức là nó đã bị mở).

bottom of page